-PAYSLIP 3 BULAN
-PENYATA BANK 3 BULAN
-IC DEPAN BELAKANG
-BIL AIR ATAU ELETRIK TERKINI