Syarikat ini menguruskan kontrak dobi bagi 4 hotel sekitar ipoh dan merupakan syarikat bumiputra terbesar yang menguruskan tender hotel. Telah beroperasi selama 4 tahun dan amat berpontensi untuk dikembangkan.**

Harga jualan bagi segala asset syarikat dan business plan adalah RM500, 000.00 Ini termasuk:

Asset syarikat
-consultation (selama khidmat diperlukan)**
-peralatan, mesin, kenderaan serta pekerja mahir
-Juga peralatan dan mesin yang terkini bagi menjalan outdoor cleaning services secara kontrak kepada jabatan kerajaan, syarikat swasta, individu dan etc.


Business plan
-Didalam rundingan bagi mendapatkan tender cucian bagi hospital (namun tertakluk kepada syarat asas yang ditetapkan oleh pihak hospital)**
-penambahan 2-3 tender hotel bagi tahun 2015.
-pelan pembangunan dan penambahan asset syarikat bagi menjadi syarikat dobi yang terbesar di utara semenanjung Malaysia. (centralize laundry plant)**

Secara keseluruhan, individu atau syarikat yang berminat mestilah berkemampuan dari segi kewangan dan mempunyai visi serta misi yang jelas bagi mengembangkan perniagaan ini.

**Segala perincian, keuntungan dan sebab untuk dijual hanya akan diterangkan secara terperinci setelah temujanji.
*terbuka pada semua bangsa

Jika berminat boleh hubungi (call/whatsapp)
En. Azly (017-661 2231)