Kami memberikan pinjaman individu dan pinjaman awam, seperti pinjaman syarikat, pinjaman komersial, pinjaman pelaburan, dan banyak lagi. Dengan jadual perkhidmatan jangka pendek dan jangka panjang dan juga dengan kadar faedah berpatutan 3% sahaja. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai perkhidmatan asli kami, sila hubungi kami [email protected]